Butter Korean

Цайван Солонгос хэл 1A

39 Lessons

чихэрлэг солонгос 1A Монгол хэлээр Солонгосоо сурах ▶Сургалтын Зорилго: Өдөр тутмын амьдралд та энгийн яриа, бичих боломжтой.

* The lecture is available for 180 days after purchasing it.

180 Days | 65.00 USD

ENKHJIN

초급 학습 대상자 한국어 자모를 읽고 쓸 수 있는 초급 수준의 외국인 및 교포 학습자 한국어와 한국 문화에 관심이 많은 학습자 학습 목적 일상생활에서 간단한 대화, 글쓰기를 할 수 있어요. 학습 특징 꼭 알아야 할 주제를 중심으로 필수 어휘와 문법으로 구성되어 있어요. 말하기 연습이 단계적으로 구성되어 있어서 더 많이 말하기 연습을 할 수 있어요. 워크북으로 복습할 수 있어요. эхлэгч суралцах зорилт Солонгос хэлний гийгүүлэгч уншиж, бичиж чаддаг анхан шатны гадаад, солонгос хэл суралцагчид. Солонгос хэл, соёлыг сонирхдог суралцагчид. сурах зорилго Би энгийн яриа өрнүүлж, өдөр тутмын амьдралдаа бичиж чаддаг. сургалтын онцлог Энэ нь таны мэдэх шаардлагатай сэдвүүд дээр төвлөрсөн чухал үгсийн сан, дүрмийн сангаас бүрдэнэ. Ярианы дасгал нь алхам алхмаар бүтэцлэгдсэн байдаг тул та илүү их ярих дасгал хийх боломжтой. Энэ нь англи, вьетнам, хятад хэл рүү орчуулагддаг тул тэдгээр орны суралцагчид суралцахад хялбар байдаг. Та ажлын дэвтэртэй танилцаж болно.

Course Effect

초급  학습 대상자 - 한국어 자모를 읽고 쓸 수 있는 초급 수준의 외국인 및 교포 학습자 - 한국어와 한국 문화에 관심이 많은 학습자  학습 목적 - 일상생활에서 간단한 대화, 글쓰기를 할 수 있어요.  학습 특징 - 꼭 알아야 할 주제를 중심으로 필수 어휘와 문법으로 구성되어 있어요! - 말하기 연습이 단계적으로 구성되어 있어서 더 많이 말하기 연습을 할 수 있어요! Эхлэгч  Суралцах Сэдвүүд - Солонгос хэл уншиж, бичиж чаддаг анхан шатны түвшний гадаад болон Kyopo суралцагчид - Солонгос хэл, Солонгос соелыг сонирхож буй суралцагчид  Сургалтын Зорилго - Өдөр тутмын амьдралд та энгийн яриа, бичих боломжтой.  Сургалтын Онцлог - Энэ нь зайлшгүй мэдэх естой сэдвүүд дээр төвлөрсөн чухал үгсийн сан, дүрмээс бүрдэнэ! - Ярих дасгалуудыг алхам алхамаар зохион байгуулдаг тул та илүү их ярих дадлага хийх боломжтой!

Textbook Info

чихэрлэг солонгос 1

Энэ бол анхан шатны 1 сурах бичиг юм.Сурах бичиг нь анхлан суралцаж буй хүмүүст зориулсан солонгос хэлний цагаан толгойн үсгээс (эгшиг, гийгүүлэгч) 20 хичээлээс бүрдэнэ.Мөн анхлан суралцагчдад зайлшгүй шаардлагатай 80 дүрмийг танилцуулж байна.Уг хичээл нь дүрэм, үгийн сангийн үндсэн системийг дэлгэрэнгүй танилцуулж, тайлбарладаг.Анхан шатны сургалтыг дүүргэсний дараа оюутнууд өдөр тутмын амьдралдаа солонгос хэлний анхан шатны харилцаа, бичгийн дадлага хийх боломжтой.

Course Objective

5th, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Business Registration Number 687-88-02458 | Mail-order business application number 2023-SeongnamBundang B-0631

geniekedu@hancomgk.com

Copyrights ©Hancom Inc. All rights reserved.