Butter Korean

Tiếng Hàn ngọt ngào 1A

39 Lessons

khoá sơ cấp - 1A ① Cung cấp từ vựng và ngữ pháp, tập trung vào những chủ đề quan trọng cần biết! ② Phần luyện nói tiếng Hàn được xây dựng một cách hệ thống giúp bạn luyện tập giao tiếp tiếng Hàn được nhiều hơn! ③Giáo trình được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung phù hợp với người học tại nhiều quốc gia. ④ Luyện tập với sách bài tập!

* The lecture is available for 180 days after purchasing it.

180 Days | 65.00 USD

Phạm Hồng Phương

- Giảng viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. - Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Sư phạm tiếng Hàn - Đại học Quốc gia Seoul - Từng là giảng viên tại Đại học Honam - Hàn Quốc 현) 살랑코리아 온라인 한국어 강사 현) 호남대학교 한국어학과 교수 전) 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 한국문화 학부 교수 전) 시도교육청 개발 인정도서(베트남어) 모니터링 위원 전) 하노이 세종학당(2) 한국어 강사 전) 제4기 국외 세종학당 교원 양성과정 수료 - 서울대학교 사범대학 국어교육과 박사 수료 - 부산대학교대학원 국제무역학과 석사 졸업 - 부산외국어대학교 한국어문학부 국어국문 학사 졸업 - 하노이사범대학교 어문학과 학사 졸업

Course Effect

초급 • 학습 대상자 - 한국어 자모를 읽고 쓸 수 있는 초급 수준의 외국인 및 교포 학습자 - 한국어와 한국문화에 관심이 많은 학습자 • 학습 목적 - 일상생활에서 간단한 대화, 글쓰기를 할 수 있어요. • 학습 특징 - 꼭 알아야할 주제를 중심으로 필수 어휘와 문법으로 구성되어 있어요! - 말하기 연습이 단계적으로 구성되어 있어서 더 많이 말하기 연습을 할 수 있어요! - 영어, 베트남, 중국어로 번역되어 있어서 해당 국가 학습자들이 공부하기 쉬워요! - 워크북으로 복습할 수 있어요! Sơ cấp • Đối tượng học - Học viên người nước ngoài, Hàn kiều có thể đọc được bảng chữ cái tiếng Hàn - Học viên quan tâm đến tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc • Mục đích học - Hội thoại đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, tập viết tiếng Hàn. • Đặc điểm khóa học. - Cung cấp từ vựng và ngữ pháp, tập trung vào những chủ đề quan trọng cần biết! - Phần luyện nói tiếng Hàn được xây dựng một cách hệ thống giúp bạn luyện tập giao tiếp tiếng Hàn được nhiều hơn! - Giáo trình được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung phù hợp với người học tại nhiều quốc gia. - Luyện tập với sách bài tập!

Textbook Info

Sweet Korean 1

달콤 한국어 1 Giáo trình sơ cấp 1 bao gồm 20 bài giảng, đi từ bảng chữ cái Nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn cho những người lần đầu học tiếng Hàn và tổng hợp 80 cấu trúc ngữ pháp dành cho học viên sơ cấp. Giáo trình giới thiệu và giải thích tỉ mỉ về hệ thống từ vựng, ngữ pháp cơ bản. Sau khi hoàn thành khóa học sơ cấp, học viên có thể thực hành giao tiếp và viết tiếng Hàn cơ bản trong đời sống hàng ngày.

Course Objective

5th, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Business Registration Number 687-88-02458 | Mail-order business application number 2023-SeongnamBundang B-0631

geniekedu@hancomgk.com

Copyrights ©Hancom Inc. All rights reserved.